01 December 2011

Berat Emas mengikut Adat Tempatan

EMAS adalah MASA
Masyarkat Melayu di Malaysia amat fasih dengan EMAS FIZIKAL sebenarnya, maka lahirlah beberapa istilah yang kurang difahami oleh Genarasi Melayu Baru. Berikut adalah maklumat mengenai Ukuran EMAS suatu ketika dahulu:

1 Kati - 600g
1 Tahil - 37.8g
1 Pikul - 60.48g
1 Mayam - 3.37g
1 Rial - 2.7g
1 Kupang - 0.64g
1 Amas - 2.551g
1 Suku - 0.8425g
1 Busak - 0.337g

Ukuran Emas Moden adalah:
1oz - 31g

No comments: