07 December 2011

Dalil Zakat

Antara dalil wajib mengeluarkan zakat yang terdapat didalam al-quran dan hadith ialah :

  • firman Allah yang bermaksud : “ Ambillah sebahagian dari harta mereka menjadi sedekah (zakat), dengan itu kamu membersihkan mereka (daripada dosa) dan menyucikan mereka (daripada akhlak buruk)….
    (surah al-Taubah 19: 103)
  • Firman Allah : Maksudnya: "Dan dirikanlah shalat olehmu semua dan berikanlah zakat."
(al-Baqarah: 43)

  • hadith rasulullah s.a.w yang bermaksud :- Ibn Abbas berkata : “ Rasulullah menyuruh kita bersembahyang, membayar zakat, menjaga hubungan silaturrahim dan menjaga kesucian diri.”
(hadith riwayat al-Bukhari)

No comments: