07 December 2011

Hikmat Zakat

1. Ibadat zakat yang difardukan mempunyai beberapa hikmat, misalnya:
 • mendidik manusia berakhlak mulia sebagaimana yang dikehendaki oleh Islam
 • mewujudkan semangat persaudaraan yang kukuh di kalangan orang Islam
 • melahirkan masyarakat Islam yang aman dan harmoni
 • memajukan masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial, dan pendidikan
 • melahirkan masyarakat yang tidak mementingkan diri sendiri, sebaliknya mengamalkan sikap tolong-menolong untuk kebaikan bersama.
2. Yang berikut menerangkan beberapa kepentingan zakat kepada umat Islam:
 • memajukan masyarakat Islam dalam semua bidang seperti bidang ekonomi, sosial, pendidikan, dan lain-lain sebagainya
 • membangunkan ekonomi Islam melalui projek-projek perusahaan yang dapat memberi keuntungan kepada umat Islam
 • memperkukuh ekonomi umat Islam dan menyebabkan kaum lain menghormati kemampuan umat Islam
 • umat Islam dapat hidup sejahtera, aman, dan harmoni
 • masalah sosial seperti kemiskinan, tidak cukup makanan, kebuluran, dan yang seumpama dengannya tidak akan berlaku
 • syair Islam dapat ditingkatkan dengan baik dalam keseluruhan kehidupan umat Islam.
3. Wang zakat yang dikutip daripada pembayaran zakat berperanan penting dalam membangunkan ekonomi umat Islam. Contohnya:
 • kerajaan dapat membina kilang-kilang perusahaan untuk menyediakan pekerjaan kepada orang Islam
 • kerajaan akan memberi pinjaman wang zakat kepada mereka yang berdaya maju dalam bidang perniagaan untuk meningkatkan ekonomi orang Islam
 • wang zakat dapat dilaburkan dalam industri yang halal yang menjamin pulangan yang lumayan
 • melalui wang zakat, kerajaan dapat membantu golongan yang susah dengan mengadakan projek yang berfaedah untuk meningkatkan pendapatan mereka.

4. Kepentingan harta zakat dalam pembangunan masyarakat:
 • kerajaan dapat membina berbagai-bagai kemudahan asas seperti jalan raya, sekolah, masjid, padang permainan, balai raya, dan lain-lain
 • wang zakat dapat digunakan untuk membantu pelajar-pelajan Islam yang tidak berkemampuan untuk melanjutkan pelajaran
 • membantu golongan susah supaya dapat merasai kesenangan hidup.

No comments: