07 December 2011

SYARAT DIWAJIBKAN ZAKAT

1)islam, tidak wajib keatas orang kafir
2)Merdeka, tidak wajib keatas hamba.
3)Sempurna milik iaitu berkuasa penih keatas harta, bukan harta curi, bukan harta orang lain dan sebagainya.
4)Cukup nisab, iaitu cukap kadar dan sukatan yang ditentukan oleh syarak.
5)Cukup haul, iaitu genap tempoh satu tahun hijrah

No comments: