07 December 2011

INSTITUSI PENGURUSAN ZAKAT DI MALAYSIA

Institusi pengurusan zakat di Malaysia ialah sebuah institusi kewangan yang teanggungjawab terhadap segala kutipan zakat fitrah dan zakat harta. Institusi ini berada dibawah pentadbiran Majlis Agama Islam di setiap negeri. Ia mempunyai beberapa peranan seperti :

  • Memungut dan meningkatkan kutipan zakat harta dan zakat fitrah
  • Menggunakan harta zakat untuk memajukan masyarakat islam
  • Membelanjakan harta zakat melalui cara yang halal untuk meningkatkan ekonomi umat islam
  • Memperkukuhkan cara yang sistematik dalam urusan pengutipan zakat melalui operasi berkomputer
  • Memberi kesedaran kepada masyarakat dalam mengeluarkan zakat
  • Meningkatkan mutu perkhidmatan dan memberi kewujudan kepada umat islam membayar zakat.

No comments: