07 December 2011

ZAKAT HAIWAN PERLIHARAAN

ZAKAT BINATANG TERNAKAN


Binatang ternakan yang wajib dikeluarkan zakat ialah:

Lembu, kerbau
Kambing, biri-biri, kibas
Unta
Syarat-syarat khas binatang ternakan ialah:

Ia bukan binatang yang digunakan sebagai kenderaan, alat pengangkutan, alat kerja dan sebagainya.
Kepunyaan sendiri
Bebas makan rumput dimana-mana bukan dibeli
Cukup nisab, iaitu kadar tertentu yang dikenakan oleh syarak.
Cukup tempoh setahun atau haul. Jangka masa demikian bersaskan 12 bulan islam.

:; Nisab dan kadar zakat kambing ialah 40 ekor seperti dalam jadual berikut:


:: Nisab dan kadar lembu dan kerbau ialah 30 ekor seperti dalam jadual berikut:


::Nisab dan zakat bagi unta adalah 5 seperti jadual yang berikut:

No comments: