07 December 2011

ZAKAT HARTA RIKAZ

Rikaz ialah harta benda milik orang-orang dahulu kala yang berharga yang dijumpai dalam tanah. Harta tersebut wajib dikeluarkan zakat.

Kadar zakat harta rikaz ialah 20% daripada jumlah harta yang dijumpai.

Sabda Rasulullah S.A.W.:
Maksudnya: Zakat rikaz (harta karun) seper1ima (20%).

(Riwayat Bukhari dan Muslim)

No comments: