07 December 2011

Zakat Harta

Antara harta-harta yang dikenakan zakat ialah:
  • Binatang ternakan iaitu kambing, biri-biri, kibas, lembu, kerbau dab unta.
  • Hasil pertanian, iaitu buah-buahan dan bijirin seperti padi, gandum, tamar, dan barli (makanan asasi sesebuah Negara)
  • Emas dan perak
  • Harta perniagaan,seperti kedai runcit, industri kecil, kenderaan, hartanah
  • Galian harta rikaz iaitu harta karun yang dijumpai dalam tanah.
  • Zakat Pendapatan
  • Zakat wang simpanan
  • Zakat saham

No comments: