15 January 2012

Tinjauan pergerakan harga minggu ini (16-20/01/2011)

Wow, menarik!
'Gold Prices Expected To Fall Next Week – Survey Participants'
Bullish - 25.0%
Bearish - 45.8%
Neutral - 29.2%

>> http://www.kitco.com/kgs/goldsurvey_january13.2012.html
>>https://www.facebook.com/nuraidil
>>019.918.5141
>> Nuraidil710@gmail.com

No comments: